Stavební materiály Další služby Laboratoř Objednat Kontakt SÚJB

Měření a hodnocení
radioaktivity stavebních materiálů

  • měření hmotnostní aktivity 226Ra, 232Th a 40K ve stavebních materiálech, horninách, surovinách a odpadech
  • stanovení indexu hmotnostní aktivity radionuklidů dle vyhlášky č.307/2002 Sb.
  • jsme držiteli platného povolení SÚJB
  • kompletní servis včetně odběru vzorků, hlídání termínů a zajišťování povinností vůči Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)


Dovolujeme si Vás upozornit, že podle atomového zákona č.18/1997 Sb., č. 13/2002 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb. je pravidelné měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech pro jejich výrobce a dovozce povinné.
Design© Martin Zelený 2003